Apollo Potato Pancakes

Ingredients

Salt, Onion, Baking Powder, Potatoes, Eggs, Flour

Description

Apollo Potato Pancakes. A German Breakfast, That Takes 10 Minutes To Prepare And 10 Minutes To Cook With A Stove. This Recipe Serves 12 People.

RecipeKey Favicon RecipeKey
View Full RecipeFound Country:US image description
Back to top